Flyr-sjefen: – Pandemien er framleis ei utfordring