Bygdefolk i Kjøde – mange kjenner seg overkøyrde

foto