Nordmenn har planar om å spare meir det komande året