Utsette sak om endra bruk av driftsbygning i Ervik

foto