Pelagia ønskjer å legge til rette for 40–50 heilårsarbeidsplassar

foto