Mange barn mistenkte i drapsetterforskingar i Sverige