Vaksineforskar: Barn betre verna etter ein koronainfeksjon