Politistillingar blir ståande ledige for å spare pengar