Elbilar og hybridar står for ein stadig større del av køyringa