Klassekampen-redaktør meiner mediestøtta bør gå til alle