Hawaii førebur seg på den kraftigaste stormen på 26 år