Sverdrup-utbygginga blir billigare enn venta – og vil gi meir olje