Regjeringa tok opp menneskerettar med ambassadøren til Saudi-Arabia