Raudt: Rapporten frå koronakommisjonen bør behandlast av kontrollkomiteen før valet