Flytrafikken blir teken opp att på Arlanda – gjenstand var ufarleg