Nav utset behandlinga av saker som blir omfatta av trygdeskandalen