Sjukemelde kan få sjukepengar medan dei er i utlandet