Nær ein halv million drivne på flukt av flaum i Sør-Sudan