Langt fleire planlegg å reise utanlands frå Trondheim enn i fjor sommar