Alle rektorane er samde om studiespes på dei fire skulane