Kraftselskapa set sin lit til SV i budsjettforhandlingane