Førar måtte halde på bremsa for ikkje å trille vidare