Det vil truleg vere rimelegast å legge inn vegtunnel som opsjon i anbodsgrunnlaget

foto