Volkswagen sluttar å selje diesel- og bensinbilar i Noreg