Hansson trur ikkje at det blir hol i fjellet

foto