Søknadsfristen for arrangementsordninga blir forlengd