Må ha tilleggsfinansiering på mellom 2,5 og 6,5 mill.