Regjeringa vil forlengje koronalova med éin månad – men ikkje lenger