Bane Nor tilrår vestleg trasé for dobbeltsporet mellom Haug og Seut