Berre korona-immune pilegrimar får komme til Mekka