Noreg og Storbritannia samde om kriseavtale for handel