Norskfødde med innvandrarforeldre får færre barn enn snittet