Går inn for fire felts motorveg frå Kristiansand til Stavanger