Telenor gav Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millionar