Eldre pasient død i koronautbrot på sjukehus i Bergen