Mattilsynet fann regelbrot i over halvparten av dyrehalda dei besøkte