Brann i bustadkompleks på Dokka – bebuarar evakuerte