FN-råd krev omgåande retur til sivilt styre i Sudan