Statsadvokaten trekkjer sak mot idrettsprofil tiltalt for vald og overgrep