Støttegruppe: Ikkje varsla nye avhøyr av Viggo Kristiansen