Regjeringa vil meir enn halvere den ekstra straumstøtta – nektar å kalle det kutt

foto