Alle kommunane i Nordfjord får nedgang i folketalet

foto