Stor nedgang i elevar som prøver å forbetre karakterane

foto