Har vedteke retningslinjer for privatisering av kommunale vegar

foto