I dag starta aksjonsveka, og Eidarussen skal også i år samle inn pengar til Kreftforeningen sin årlege aksjon Krafttak mot kreft. I år går pengane til forsking på kreft med spreiing.

– Vi håper folk vil støtte opp om den digitale bøssa, og vipse pengar til ei god sak. Vi trur pengane vi får inn vil bidra til at kreftsjuke får hjelp, seier Maren Myklebust Aahjem, aksjonssjef ved Eid vidaregåande skule. Russen kjem til å gå frå dør til dør, men i staden for å samle inn pengar på bøsser, så er det digital bøsse der du kan vipse pengar. I år tek ein ikkje imot kontantar.

Russen kjem også til å ha fleire aktivitetar, og vil mellom anna arrangere «Spring for pengar». – Det er berre elevane som skal springe, men alle kan kome for å heie, smiler aksjonsleiaren.

Betyr mykje

– Det betyr mykje at det stiller opp. Det er viktig å samle inn pengar til forsking, seier ein takknemleg Sigurd Reksnes. Han viser til at russen samlar inn pengar år etter år til kreftforeningen. – For dei som har kreft er dette viktig, at det blir utvikla ny medisin og behandlingsmetodar. Tre av fire som får kreft vert friske igjen. 1/4 må leve med kreft, og det er den gruppa som årets aksjon handlar om, seier Reksnes. Han sjølv fekk den knusande kreftbeskjeden i desember 2021.

Auka livskvalitet

Det blir stadig utvikla ny medisin, som kan auke livskvaliteten og forlenge livet for dei som har fått kreft. – Min motivasjon til å støtte aksjonen er å synleggjere kor mykje det betyr for dei som har kreft og må leve med situasjonen. Eg har fått nytte av nye medisinar og behandlingsmetodar, slik at eg ikkje merkar så mykje til sjukdomen i det daglege. Endå fleire kan ha god livskvalitet så ein kan jobbe og bidra i samfunnet som ein ønskjer, seier han.

– Russen gjer ein kjempejobb, og sidan 2006 har russen på landsbasis samla inn meir enn 330 millionar kroner. Det e ringen sjølvfølge at russen gjer denne jobben, seier Morten Heszlein i Kreftforeningen. – I år er målet for pengane kreft med spreiing, slik at fleire kan bli friske eller leve eit betre liv og leve lenger med kreftsjukdom. Litt meir tid kan bety alt, seier han.