Straumbrotet oppstod før midnatt. Nettselskapet Linja skriv på nettsidene sine at det er sterk vind i området, og at dei hadde fleire igangverande straumbrot søndag kveld.