LANGELANDSÅSEN: Det neste sentrumsnære byggjefeltet på Nordfjordeid ligg aust for Hogaåsen. Foto: Per Ole Lefdalsnes

Her skal det bli 65 nye tomter

I Langelandsåsen pågår det omfattande skogsarbeid for å gjere klart for eit nytt bustadfelt.