Sterk kraft i næringslivet, men også murring

foto
DAGLEG LEIAR: Olav Steimler er dagleg leiar i Stad Vekst AS. Foto: Anna Wuttudal