Kongen i ferd med å friskne til – har testa negativt fleire gonger