Riksadvokaten avgjer om Jan Helge Andersen skal siktast på nytt